JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Možnosti platby zboží a jeho doručení jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

Cenové a platební podmínky

1. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč a nezahrnují náklady na doručení zboží kupujícímu. Tyto náklady se k ceníkovým cenám přičítají.

2. Pro jednotlivé obchodní případy jsou závazné vždy ceny platné v okamžik uzavření kupní smlouvy/závazné objednávky. Prodávajícímu zůstává vyhrazena oprava případných evidentních chyb.

3. Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě písemných objednávek kupujícího. Každá objednávka musí obsahovat následující náležitosti:
identifikaci kupujícího, včetně bankovního spojení
způsob platby
cenu
fakturační a dodací adresu kupujícího, je-li odlišná od adresy uvedené v identifikaci kupujícího
Každá přijatá a prodávajícím potvrzená objednávka je pro obě strany závazná.

4. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v plné výši objednaného zboží dle platného ceníku, ve sjednaném termínu.

5. Způsob platby
- platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího číslo 2601827870 / 2010 (CZK),
- na dobírku v případě, že kupující poskytne před odesláním zálohu ve výši min. 20% ceny objednaného zboží (pouze v ČR), cena objednaného zboží se v tomto případě dále navyšuje o poštovné nebo náklady na dopravu zboží kurýrní službou do místa určení,
- v hotovosti při osobním odběru, a to nejpozději při přejímce zboží na základě vystavené faktury po předchozí individuální dohodě mezi kupujícím a prodávajícím o termínu a místu osobního odběru.

Dodací a expediční podmínky

1. Způsob doručení:
- doprava prostřednictvím České pošty nebo jiné kurýrní služby (cena 130,- Kč),
- u objednávek s hodnotou vyšší než 3500,- Kč doprava v ČR zdarma, neplatí pro zásilky do zahraničí,
- dopravné na Slovensko 350,- Kč,
- výše uvedené ceny dopravného neplatí pro
• zásilky s hmotností vyšší než 15 kg nebo výškou nad 70 cm (např. bronzové sochy) – kdy je účtováno dopravné dle ceníku zvoleného dopravce, po dohodě s kupujícím
• zásilky (obrazy) o rozměru nad 60 cm, je-li rámováno pod sklem
• zásilky (sochy a reliéfy) z cementu nebo sádry, kdy je nutný osobní odběr
• osobní odběr v sídle prodávajícího, místě depozitáře nebo jiném předem dohodnutém místě. Termín osobního odběru je nutné s prodávajícím předem dohodnout, aby objednané zboží bylo pro kupujícího v dohodnutý termín k odběru připraveno.

Autoři