Wielgus Jindřich

 

Český sochař a grafik. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u Karla Dvořáka, na Akademii výtvarných umění v Praze u Otakara Španiela a na Accademia di belle arti v Římě.

Člen Sdružení výtvarných umělců Aleš (1940–1945), Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců v Ostravě (1943–1945), SVU Mánes (1946–1950), Skupiny 58 (1957 až 1962), Skupiny Radar (1962–1965), Skupiny Index (1965–1970).

 

Zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Galerie hlavního města Prahy, Galerie výtvarného umění Hodonín, Oblastní galerie Vysočiny Jihlavě, Oblastní galerie Liberec, Moravské galerie Brno, Galerie výtvarného umění Cheb, Galerie umění Karlovy Vary, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a jinde.