Bayer Ctibor

Brněnský malíř, grafik a sochař. Narodil se 20.7. 1925 v Kyjově, kyjovská oblast, zejména její hudba a folklór, je pro jeho tvorbu výrazným inspiračním zrojem. Studium: Gymnázium v Kyjově, Fakulta lesního inženýrství - specializace na inženýrské stavby v Brně. Po vojně (člen PTP) je zaměstnán ve vojenském stavebnictví a energetice. V letech 1956-1959 externí studium výtvarné výchovy na ŠUŘ v Brně (prof. Zemina a Ranný). Od svých 45ti let činný jako výtvarník s podporou ČFVU. Výstavní činnost od r. 1959. Od počátku 70. let sochařské realizace do veřejného prostoru. Od r. 1954 žije v Brně-Žabovřeskách, v 80. letech ateliér na ul. Kopečná 32, dnes na ul. Šumavská 8, Brno-Královo Pole. Autor čtyř vlastních monografií. Zde uvádí až 95 realizací do veřejného prostoru na území České republiky.