Preclík Vladimír

Sochař, malíř a spisovatel

(23. 5. 1929 - 3. 4. 2008)

 

Vystudoval Vyšší průmyslovou školu sochařsko-kamenickou v Hořicích, v letech 1946 - 1950 a Vysokou školu umělecko - průmyslovou v Praze, v letech 1950 - 1955.

 

Od roku 1959 byl členem avantgardní skupiny TRASA, v letech 1990–93 předsedou Unie výtvarných umělců. Jeho sochařské a malířské dílo je zastoupeno v muzejních, jakož I v soukromých sbírkách u nás I v zahraničí. Na trhu s uměním se dílo Vladimíra Preclíka objevuje spíše vzácně a je sběrateli vyhledáváno a vysoce ceněno.