Doprava a platba

1. Způsob doručení

- doprava prostřednictvím České pošty nebo jiné kurýrní služby (cena 160 Kč),

- u objednávek s hodnotou vyšší než 3500,- Kč doprava v ČR zdarma, neplatí pro zásilky do zahraničí,

- výše uvedené ceny dopravného dale neplatí pro

• zásilky s hmotností vyšší než 15 kg nebo výškou nad 70 cm (např. bronzové sochy) – kdy je účtováno dopravné dle ceníku zvoleného dopravce, po dohodě s kupujícím

• zásilky (obrazy) o rozměru nad 60 cm, je-li rámováno pod sklem, kdy je nutný osobní odběr

• zásilky (sochy a reliéfy) z cementu nebo sádry, kdy je nutný osobní odběr

• osobní odběr v sídle prodávajícího nebo v místě depozitáře nebo jiném předem dohodnutém místě. Termín osobního odběru je nutné s prodávajícím předem dohodnout, aby objednané zboží bylo pro kupujícího v dohodnutý termín k odběru připraveno.

2. Dodací termín

- do 10 pracovních dnů od závazného objednání kupujícím
- v případě, že se dodací termín z objektivních důvodů protáhne, zavazuje se prodávající o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a to buď telefonicky nebo elektronickou poštou.

 

Cenové a platební podmínky

1. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč a nezahrnují náklady na doručení zboží kupujícímu. Tyto náklady se k ceníkovým cenám přičítají.

2. Pro jednotlivé obchodní případy jsou závazné vždy ceny platné v okamžik uzavření kupní smlouvy/závazné objednávky. Prodávajícímu zůstává vyhrazena oprava případných evidentních chyb.

3. Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě písemných objednávek kupujícího. Každá objednávka musí obsahovat následující náležitosti:

  • identifikaci kupujícího, včetně bankovního spojení
  • způsob platby
  • cenu
  • fakturační a dodací adresu kupujícího, je-li odlišná od adresy uvedené v identifikaci kupujícícho

Každá přijatá a prodávajícím potvrzená objednávka je pro obě strany závazná.

4. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v plné výši objednaného zboží dle platného ceníku, ve sjednaném termínu.

5. Způsob platby

- platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího číslo 2702039048/2010 (CZK),

- na dobírku v případě, že kupující poskytne před odesláním zálohu ve výši min. 20 % ceny objednaného zboží (pouze v ČR), cena objednaného zboží se v tomto případě dále navyšuje o poštovné nebo náklady na dopravu zboží kurýrní službou do místa určení,

- v hotovosti při osobním odběru, a to nejpozději při přejímce zboží na základě vystavené faktury po předchozí individuální dohodě mezi kupujícím a prodávajícím o termínu osobního odběru.