Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním jeho osobních údajů v databázi prodávajícího po splnění smlouvy až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití a dodavatel tyto nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po splnění archivovány, a to v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.